Archive for Martie 2015

Talmud

Martie 14, 2015

 

«Cinsteşte pre tatăl tău şi pre mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să trăieşti ani mulţi şi să-ţi fie bine în pământul acela, pre care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă ţie.» (Deut. 5:16)

 

Când părinții se fură de-acasă plecați – și oamenii mici rămaseră singuri pe lume – se făcu zarvă mare, pentru că reîncepu joaca. Loviră ciocane pneumatice în pământ, capete de păpuși cu ochi vii se ițiră, se-ncrucișară săbii de lemn, se ridicară orașe din peșteri și cuburi, se decupară drumuri cartonate pre care multe căruțe goneau singure, se înălțară zmeie și imnuri cablate, se-nchipuiră temple cu turle dormitoare, castele de dulciuri cu uși ferecate, se plictisiră, dădură foc, reluară, încetiniră. La urmă de tot, cei cuminți poposiră pe-un câmp colorat – într-o piață – și arătară cu deștul același obraz de carbid, aceeași lacrimă diafană, același zâmbet.

Reclame

Elegie

Martie 12, 2015

 

Mi-e pohtă să pipăi regrete cu nasul.

Străvezii lucruri, șterse în grabă, plutesc prin văzduhul acesta.

Tot ce-mi lipsește există, alătu-mi – o coală velină întinsă pe-o stradă, un pachet de carpați,

adidași purtați în scânteia, bere la halbă, impresii cumplite de iris din anul trecut,

grauri tăcuți în colivii moarte, pe urmă – aidoma pleoapelor – tu.